viernes, 21 de septiembre de 2012

MILITARIZACIÓN DEL METRO DE BARCELONA

Corria l'any 1979 en plena transició i amb taxes d'inflació de dos dígits que feien impossible la negociació de cap conveni col · lectiu. Tot i això, el 19 de febrer es van iniciar les negociacions per al XI Conveni Col · lectiu de FC Metropolità de Barcelona, S.A. La cosa va anar tan malament que als pocs dies el Comitè d'Empresa va convocar una jornada de vaga per a l'1 de març (dijous), dia de les segones eleccions legislatives després de la dictadura.
The year 1979 in full transition rates and double digit inflation thatmade ​​it impossible for the negotiation of any collective agreement Everything and that, on February 19, negotiations began for the RR Collective Agreement Barcelona Metropolitan, Inc. The thing was so bad that a few days the Works Committee held a day's strike on March 1 (Thursday), day of the second legislative elections after the dictatorship 


Corría el año 1979 en plena transición y con tasas de inflación de dos dígitos que hacían imposible la negociación de ningún convenio colectivo. Todo y eso, el 19 de febrero se iniciaron las negociaciones para el XI Convenio Colectivo de F.C. Metropolitano de Barcelona, S.A. La cosa fue tan mal que a los pocos días el Comité de Empresa convocó una jornada de huelga para el 1 de marzo (jueves), día de las segundas elecciones legislativas tras la dictadura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por compartir tu comentario sobre este blog.