martes, 20 de marzo de 2012

Glasgow (II)

Speedy Peace and Flying Victory locomotives, 1886

Les dues primeres locomotores exportades a Xina desde la Gran Bretanya van ser construïdes per Dubs & Co al Parc de la Reina el 1886 i anomenades 'Speedy Peace i la Flying Victory'. Dubs & Co es va fundar el 1863 i va construïr locomotores per als ferrocarrils en moltes parts del món. Els seus motors es va guanyar una reputació per la seva fiabilitat i longevitat. Els motors subministrats originalment en la dècada de 1880 van ser vists en el servei a l'Àfrica 100 anys més tard.
Les primeres locomotores Dubs enviats a Xina el 1886, la Speedy Peace i la Flying Victory, no va durar molt temps. Encara que no són les primeres locomotores vistes a la Xina, aquest parell de 0-4-0STs van causar gran temor entre els pobladors locals que afirmaven que el cementiri dels seus avantpassats estaven sent profanats pels motors en marxa i per les vies construïdes prop d'un cementiri.
En un esforç per detenir els monstres que escupen foc, alguns peons es llançaren davant de les maquines per tal d'aturear-les, i al final i es va bolcar en trens. Després de que d'uns 20 homes s'havian llançat als "dracs" d'aquesta manera la línia va ser tancada i es van rebutjar les dues locomotores.The first two locomotives exported to China from Britain were built by Dubs & Co at Queen's Park in 1886 and named 'Speedy Peace' and 'Flying Victory'. Dubs & Co were founded in 1863 and built locomotives for railways in many parts of the world. Their engines gained a reputation for reliability and longevity. Engines originally supplied in the 1880s were seen in service in Africa 100 years later.
The first locomotives Dubs sent to China in 1886, the Speedy Peace and the Flying Victory, did not last very long. Although not the first locomotives seen in China, this pair of 0-4-0STs caused great trepidation amongst the local people who claimed that the burial grounds of their ancestors were being desecrated by the engines running on tracks built near a cemetery.
In an effort to stop the fire-breathing monsters, bound coolies were thrown in front of the engines to bring them to a halt and the trains overturned. After some 20 men had been given to the 'dragons' in this way the line was closed and the two locomotives scrapped.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por compartir tu comentario sobre este blog.