martes, 20 de marzo de 2012

Glasgow (I)

Dos Gresley A1s en construcció, taller de muntatge, Hyde Park obres de 1924
Two Gresley A1s under construction, erecting shop, Hyde Park works, 1924Springburn a escala 1:100.000, realitzat per la intel · ligència alemanya, gener 1943
Springburn at 1:100000 scale, made by German Intelligence, Jan 1943

Encara que no tan famós com la indústria de construcció naval de Glasgow, la indústria ferroviaria de Springburn era important, sobretot a l'esforç de guerra. Així com la construcció de locomotores per al transport de persones i subministraments, les fàbriques de Springburn produïen tancs, avions, armes i municions.
Encara que Springburn hagués escapat al destí de la comunitat de la construcció naval de Clydebank, que va ser fortament bombardejada en el bombardeig de març de 1941, el mapa mostra que la intel · ligència alemanya era molt conscient de la significació de Springburn.
En aquesta fotografia aèria, presumiblement presa per al seu ús per la Luftwaffe (Força Aèria alemanya), els tallers de locomotores estan clarament marcats, així com altres punts d'interès com ara el Clyde i Forth i Clyde Canal. A més de les coordenades del mapa, el text es pot llegir el nom de l'imatge, la data en que va ser presa la fotografia, i l'advertència: "Només per a ús dels serveis".
Although not as famous as Glasgow's shipbuilding industry, Springburn's locomotive industry was important, especially to the war effort. As well as building locomotives for transport of people and supplies, the factories in Springburn produced tanks, aeroplanes, weapons and munitions.
Although Springburn escaped the fate of the shipbuilding community of Clydebank, which was heavily bombed in the blitz of March 1941, the map shows that German Intelligence was well aware of Springburn's significance.
On this aerial photograph, presumably taken for use by the Luftwaffe (German Air Force), the locomotive works are clearly marked, as well as other landmarks such as the Clyde and the Forth and Clyde Canal. As well as the map coordinates, the text gives the picture number, the date the photograph was taken, and the warning: 'Only for Services use'.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por compartir tu comentario sobre este blog.